Infrastrukturtjenester – håndtering av nettskyen og eldre systemer

Håndteringen av infrastrukturen er en administrert tjenesteløsning for infrastrukturkapasitet som ikke er avhengig av hvilket sted de befinner seg. De kan være i Tietos datasentre, i lokalene til kundene eller i en offentlig sky.

Tjenesten inkluderer moderne styringsverktøy og industriens beste praksis som gjør at kunden kan fokusere på å dra nytte av tilgjengeligheten på infrastrukturplattformen, ytelse og prosjektkontinuitet i stedet for å investere i systemstyringsverktøy og kapasitet.

Infrastrukturstyringen sikrer at tjenesten er på linje med kundens IKT-arkitektur og at endringer i miljøet er autorisert og godkjent ved å bruke standard prosess for endringsstyring. Tieto bruker tjenestestøtte og leveringsprosess etter industristandard.

Share

Kontakt

Tore Wettre Andreassen
Director, Technology Services & Modernization, Norway
+4799093434