Tieto Public Cloud-tjenester (IaaS)

Den mest kjente skymodellen for mange kunder er den offentlige skymodellen, der skytjenester tilbys i et virtuelt miljø og er utformet ved å bruke delte fysiske ressurser og tilgjengelige over et offentlig nettverk som internett.

På mange måter kan offentlige skyløsninger defineres som det motsatte av private skyer som omringer utvalget av underliggende dataressurser og skaper en distinkt skyplattform som bare én enkelt organisasjon har tilgang til. Offentlige skyer kan på den andre siden tilby tjenester til flere kunder som deler samme infrastruktur.

Share

Kontakt

Tore Wettre Andreassen
Director, Technology Services & Modernization, Norway
+4799093434
tore.wettreandreassen@tieto.com