Tradisjonelle infrastrukturtjenester

Vi tilbyr tradisjonelle infrastrukturtjenester for applikasjoner som ikke kan flyttes til skyplattformer. Det finnes mange grunner til at applikasjoner krever tradisjonell virtualisering. Oftest er lisensiering en viktig faktor, med applikasjoner som krever eldre versjoner av programvare eller operativsystem kommer på en god andreplass.

For applikasjoner som ikke kan virtualiseres, tilbyr Tieto standard fysiske tjenester. Tjenestene Tieto Capacity er utformet for og basert på fysiske servere i høy kvalitet som er plassert sikkert i datasentrene våre med den rette kombinasjonen av delt og kundededikert kapasitet.

Virtuell kapasitet

Når private eller offentlige skybasert kapasitet ikke passer dine behov, tilbyr operativsystemet Virtual Capacity fra Tieto ferdig, skalerbar kapasitetsinfrastruktur for virtuelle servere fra Windows og Linux. Tieto tilbyr standardiserte virtualiseringsplattformer som stort sett er basert på VMware-teknologier, Microsoft Hyper-V og Linux KVM.

Fysisk kapasitet

I sakene der konsolidering til virtuelle miljø ikke er et alternativ, kan det være nødvendig med fysisk kapasitet. I disse situasjonene tilbyr vi ønsket kapasitet fra bladløsningene.

Tjenesten Physical Server Capacity er en industrialisert, standardisert og sikker fysisk bladserverplattform som bruker fysiske bladservere av høy kvalitet som er plassert i datasentrene våre. Tjenesten styres og overvåkes sentralt og bruker en fysisk bladserverplattform basert på den nyeste teknologien, med god ytelse og kvalitet.

Stormaskin (Mainframe)

Mange store selskaper med mange virksomhetskritiske arbeidsoppgaver, stoler fremdeles på stormaskiner og applikasjoner som er utviklet på systemene. For å ta vare på disse kundene, tilbyr vi stormaskintjenester og kapasitet fra de finske datasentrene. God tilgjengelighet sikres gjennom bruk av stormaskiner fra to datasentre, sammen med det nyeste i maskinvare og programvare og bruker profesjonelle operatører med mange års erfaring.

Mainframe Operations Management tilbyr infrastrukturtjenester for applikasjoner for Tietos kunder. Tjenestene inkluderer kapasitetsplanlegging og vedlikehold, styring av ulike undersystem til stormaskin og fasiliteter som kreves for å vedlikeholde miljøet stormaskinen står i. Tjenesten inkluderer også tjenestestyring og relatert rapportering.

Lagring

Tietos lagringskapasitetstjenester er utformet for å være svært redundante og skalerbare både når det gjelder ytelse og kapasitet, og kunne møte krevende kundekrav innen datatilgjengelighet, ytelse og kapasitet. Vi bruker de nyeste lagringsteknologiene fra ledende lagringsleverandører for å kunne tilby SAN- og NAS-lagring. Lagringskapasiteten vår er basert på reservert/tilordnet plass i SAN-lagring og på brukt plass i NAS-lagring.
I våre privatskyprodukter er lagring en del av plattformens kapasitet og er automatisert.

 

Share

Kontakt

Tore Wettre Andreassen
Director, Technology Services & Modernization, Norway
+4799093434