Outsourcing

Verden er stadig i endring og det settes helt nye krav til dagens organisasjoner, blant annet at man må kunne evne å utvikle seg raskt. Ett av de viktigste verktøyene i denne prosessen er digitalisering. Vi mener at digitalisering av organisasjonens forretningsprosesser er nøkkelen til modernisering av IT, og at et moderne IT-miljø er avgjørende for å muliggjøre den nødvendige digitaliseringen. Outsourcing av IT spiller en sentral rolle i gjennomføringen av denne endringen.

outsourcing_548.jpg

Ved å outsource og modernisere IT-driften gjør det at din bedrift kan:

  • Strømlinjeforme kostnader for OPEX og CAPEX for eksisterende applikasjoner og infrastrukturer, og frigjøre kapital til modernisering av porteføljen.
  • Forbedre administrasjon av kvalitet og etterspørsel for både IT-systemer og forretningsprossesser gjennom robuste, integrerte plattformløsninger i stedet for ad-hoc-responser.
  • Digitalisere IT-tjenester ved å  bruke Tieto eller andre tredjepartsløsninger med et solid nettverk for tjenesteintegrering og administrasjon.
  • Utvikle smidighet og tilføre løsninger i løpet av dager og uker, istedet for måneder.
  • ​Fastsette nye inntektsstrømmer og områder for driftseffektivitet ved å øke omfanget av IT-modernisering til å gjelde teknologi, mennesker, prosesser, ting og bedrifter.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Share