SIAM – Skap varige verdier i et miljø med flere leverandører

Stadig flere virksomheter har flere driftsleverandører. Som en følge av dette blir det mer og mer avansert å levere IT- og forretningstjenester. Virksomheter med mange leverandører kan dra stor nytte av å tjenesteutsette sin administrasjon av leverandørmiljøer, slik at de skal kan fokusere på bedriftens kjernevirksomhet.

SIAM home page banner 1920 X 460

Under ser du fire vanlige utfordringer ved et flerleverandørmiljø: 

Åpenhet og ansvar
Mangel på ende-til-ende-åpenhet, ad-hoc-rapportering, og på ansvar for endelige
bedriftsresultater.

Kommunikasjon og regelsamsvar

Utilstrekkelig deling av informasjon, og mangel på forståelse av bedriftens KPI-er.

Smidighet
Lite eller ingen smidighet som følge av manglende verktøy og prosesser, kunden kan risikere å betale for tjenester som ikke er i bruk.

Kunnskapssenter

Hver leverandør fokuserer på sine egne tjenestenivåavtaler (SLA), generelle virksomhetsforventninger blir ikke møtt.

Med Tietos tjeneste Service Integration and Management (SIAM) kan din organisasjon overvinne disse utfordringene. Kortversjonen av SIAM er:

Koordinering og administrasjon av en kundes interne og eksterne IT-tjenester fra ulike leverandører, samle dem i ende-til-ende-tjenester som møter virksomhetens behov og krav for ytelse, kvalitet og kostnad.

SIAM handler om å skape forretningsverdi

SIAM gjør tjenesteutsetting til det det burde være: en måte for IT-avdelingen til å ta en mer strategisk rolle, med fokus på fremtiden i stedet for å administrere eksisterende løsninger.

Ved sentral tjenesteintegrasjon og administrasjon, hentet fra et miljø med flere leverandører, vil SIAM øke effektiviteten og smidigheten, samt redusere tiden det tar å få et nytt produkt og nye tjenester på markedet. På denne måten vil det tjenesteutsatte økosystemet bli til en kilde til konkurransefordeler for organisasjonen. Ved å velge SIAM vil du kunne forandre dagens situasjon i din virksomhet innen tjenestelevering med flere leverandører, helt fra kjøp til levering og styring.

Med SIAM får du riktig verdi ut av tjenesteutsettingen – du kan tilpasse det leverandører leverer med det organisasjonen faktisk vil ha.

Hva er SIAM i praksis?

Det finnes ikke én enkelt tilnærming til SIAM. Tietos modell er basert på vår erfaring med arbeid innenfor tjenesteutsetting i over fire tiår.

How to set up SIAM

  • I vår modell påtar Tieto seg rollen som hovedleverandør av SIAM, og integrerer hver leverandør og tjenestetårn under én servicedesk med ett enkelt kontaktpunkt og én enkel støttemodell, og organiserer og overvåker ende-til-ende-bedriftstjenester fra flere leverandører. 
     
  • Kundeorganisasjonen eier og driver strategiske SIAM-funksjoner, som administrasjon av etterspørsel, leverandør og kontrakt og så videre.
     
  • Tjenestetårnene kan enten være IT-tjenester, som infrastruktur, eller bedriftstjenester, som igangsetting av ansatte.

Hvorfor velge Tieto som en SIAM-partner?

Vi har jobbet med tjenesteutsetting siden 1968, hvor SIAM-tilnærmingen og-rammeverket har sitt grunnlag. Vi samarbeider allerede med mange lokale og globale tjenesteleverandører, og vi vil ikke kun levere tradisjonelle tårnkontrakter, men også ende-til-ende- bedriftstjenester. Vi hjelper deg med å lage en helhetlig handlingsplan for SIAM-reisen – som identifiserer enkle gevinstrealiseringsmuligheter og kortsiktige nødvendigheter, men som også iverksetter tiltak for større forretningsverdi etter hvert som tjenesteutsetting av IT utvikles videre.

Ta kontakt om du ønsker å ha en samtale om SIAM med oss!

Share

Kontakt

Lars Ødegaard
Sales Director, Tieto Norway
+4797057972
lars.odegaard@tieto.com