Tieto outsourcingsrammeverk – et strategisk verktøy for endring av virksomheter

Tieto Outsourcing Framework (TOF) for modernisering av virksomheter er en veldefinert og utprøvd modell for gjennomføring og levering av moderniseringstiltak i stor skala. Modellen støtter bedrifter i utfordringene de møter: hvordan optimalisere det gjeldende, tradisjonelle IT-miljøet, samtidig som man forbereder IT på å støtte bedriftens strategier i en digital verden i stadig endring – alt for å oppnå høyest mulig vekst i omsetningen.

Modernisering i utvikling

Vi ser en kontinuerlig endring i forventningene til modernisering. Flere og flere bedrifter ser i dag på modernisering som et strategisk tiltak, men også en mulighet for å øke omsetningen, og ikke bare kostnadsbesparing. Mange bedrifter har behov for en partner som kan tilrettelegge for både optimalisering og vekst.

Tieto Modernization Framework

Endringene som skjer i markedet gjør at bedriftene raskt må omstille seg for å modernisere virksomheten, driften og kundekontakten. Svingninger i etterspørsel og raske endringer i kjøpsmønster krever smidighet både i adferd og systemutforming, og neste steg er å respondere på endringene og implementere innovasjoner. Derfor må man holde kostnadene konstante samtidig som man moderniserer – og helst redusere dem. Det betyr at det må effektiviseres.

For å oppnå det todelte målet; å møte kundebehov i endring og samtidig optimalisere driften, må man iverksette stor grad av digitalisering, noe som betyr at IT får en virksomhetsledende rolle.

 • Evaluering av modernisering viser tydelig hvor mye det haster og hvor viktig det er å gå fra å sette ut oppdrag på prosjektbasis til strategisk modernisering (strategisk partnerskap).
 • I dagens bedriftsmiljø har ni av ti virksomheter driftstjenester og 97 % har moderniseringspartnere. Hovedandelen har imidlertid ikke enda dratt nytte av å kombinere delte tjenester og modernisering med hverandre i ett enkelt integrert globalt rammeverk for bedriftstjenester.
 • Bedrifter ser etter bedre måter å administrere flere strategiske leverandører på. Alliansetilbud fra tjenesteutsettere har begynt å bli mer vanlig.
 • Dagens trender og krav er å gå fra IT som en supportfunksjon til digitale driftsdrivere.

Vil ditt gjeldende IT-system forhindre eller fremme den nye måten å drive virksomhet på?

Start den digitale reisen

Tietos moderniseringsrammeverk bidrar med å kartlegge kundemålsetninger, utfordringer og bedriftsambisjoner. Kartleggingen resulterer i en full oversikt over bedriftens interessenter og kompetanse, noe som bidrar til å heve resultatet. Moderniseringsrammeverket støttes av bedriften og serviceavtaler, som sikrer at de leverte tjenestene lever opp til kundens forventninger. Tjenestene sikrer ikke bare kostnadsoptimalisering, men skaper også smidighet i møte med fremtidens moderne teknologi og ferdigheter.

Tieto Modernization Framework model

Målsetninger og fordeler:
 
 • Driftseffektivitet
  • Reduser totale kostnader ved å bruke Tietos globale leveringsmodell og industrialiserte leveringstjenester.
  • Synergifordeler via delt kompetanse og tjenester.
 • Totalverdi for virksomheten
  • Etablering av felles, effektiv styring i sanntid skaper høy verdiinnvirkning på strategisk, taktisk og driftsmessig nivå.
  • Verdimåling for virksomheten gjennom samkjørte bedriftsrettede mål.
 • Bedriftsfleksibilitet
  • Evne til å skalere tjenester/kapasitet opp eller ned basert på virksomhetens behov.
  • Gå over til et moderne kostnadmiljø ved å gjøre CAPEX om til OPEX.
  • Kortere tid til marked og tilgang til ny teknologi.
 • Kvalitet og innovasjon
  • Skap kontinuerlig innovasjon og prosessforbedringer gjennom standardiserte arbeidsmetoder.
  • Raskere introduksjon på markedet for nye og innovative tjenester.
 • Tilgang til tjenester som dekker hele IT-livssyklusen.

Gjennomføring

TOF (Tieto Outsourcing Framework) har en tydelig gjennomføringsplan. Moderniseringsmodellen tilbyr en ende-til-ende tjeneste innenfor applikasjonsadministrasjon, infrastrukturhåndtering og bedriftsprosesser.

Tieto Modernization Framework model

 • Overgang
  • Standardisering av prosesser og verktøy.
  • Vurdering, folk og kompetanse for tjenesteportefølje.
 • Tjenestelevering
  • Veldefinerte mål (KPI).
  • Styring og synlighet i sanntid.
 • Transformasjon
  • Verdiavtale for virksomheten.
  • Kontinuerlige forbedringer i tjenesten.

Referanser og veldokumenterte resultater

Tieto er Nordens største IT-tjenesteselskap, og har hatt en betydelig posisjon i mer enn fire tiår. I løpet av den tiden har vi hjulpet kundene våre med bedre håndtering av kostnader for drift av IT-tjenester, samtidig som vi har hjulpet våre kunder med å starte en ny type virksomhet i en digitalisert verden. Resultatet er lavere IT-kostnader, en bedrift som er i stand til å reagere på endringer i omgivelsene, og har mer rom for investeringer i nye forretningsmuligheter.

Overgangen fra en tung CAPEX-orientering til en enklere OPEX-basert løsning, reduserer ikke bare kostnadene (man kan typisk regne med en reduksjon på 30–50 %), den gjør også både IT-løsningene og bedriften mer motstandsdyktig i møte med endringer. Her er noen eksempler:

Tieto modernization Framework

Tieto leverer ende-til-ende tjenester basert på nordiske bedriftsverdier. De fleste av kundeforholdene våre strekker seg over mange år. Derfor kan Tieto hjelpe kundene med å håndtere IT-kostnader og åpne for at de kan investere i nye tiltak. Les referansene fra moderniseringskundene våre her.

Moderniser din bedrifts IT-løsninger og oppnå optimale resultater raskt. Dette er viktig for din bedrift – konkurrentene dine er allerede i gang med endringen.

Share

Kontakt

Lars Ødegaard
Sales Director, Tieto Norway
+4797057972
lars.odegaard@tieto.com