Big Data og analyse gir nye muligheter

Big Data og analyse gir deg nye muligheter. Datamengdene vi håndterer vokser kontinuerlig, og endrer måten organisasjoner analyserer data og genererer nyttig innsikt på.

De fleste bedrifter ser en årlig veklst i sine datamengder på 30-100%. I tillegg til veksten endrer dataene også karakter fra strukturert til ustrukturert som en konsekvens av at mange ønsker å knytte nye datakilder til sine analyser. En stor del av disse dataene kommer via sosiale medier Dette koster tid og penger å lagre og administrere og ikke minst skape innsikt i, som vil være av operasjonell verdi for virksomheten. En god strategi og godt valg av teknologi og leverandører er derfor viktig for et godt resultat.

Ny teknologi gir nye muligheter:

  • Nå kan vi analysere all informasjon og ikke bare små undergrupper.
  • Tidligere brukte vi 80 % av tiden til å og klargjøre dataene og bare 20 % på analysere dem. Nå kan vi analysere dataene som de er, og etter behov - man blir en datadrevet virksomhet.
  • Før startet vi med en hypotese som vi deretter testet mot utvalgte data. Nå kan vi utforske alle data, og finne sammenhenger og avvik underveis og umiddelbart operasjonalisere resultatene.
  • Nå kan vi analysere data i bevegelse etter hvert som de dannes, i sanntid. Før analyserte vi data kun etter at de var behandlet og lagret i et datavarehus eller datatorg. Denne typen ESP-teknologi (Event Stream Processing) medfører at lagringsomfanget reduseres og at data som ikke er nødvendige for videre analyseformål ikke lagres.

Enhver virksomhet som vurderer å ta i bruk Big Data bør vurdere følgende 5 potensielle gevinstområder:

1. Du vil realisere mer operasjonell verdi fra dine data

Tradisjonelt har Business Intelligence-plattformer gitt statisk og historisk informasjon. Du ser hva som har skjedd, men kan dra liten operasjonell nytteverdi av det. De fleste av dagens Big Data analyseplattformer tilrettelegger for selvbetjening av dataene i sanntid. Brukerne kan selv bestemme hvilke data de ønsker å se og i hvilken kontekst de ønsker å se dem. Avansert datamatching og datakvalitetsverktøy, samt ny teknoligi for enklere integrasjon mot legacy systemer, gjør at forretningsbrukere uten støtte kan dra nytte av data til å gjøre raskere og bedre beslutninger.

2. Dra fordeler fra hastighet, kapasitet og skalerbarhet i nettskyen

Virksomheter som ønsker å bruke store datamengder i sine analyser og som kan levere både lagring og analyseløsninger raskt og kostnadseffektivt, bør se nærmere på Tietos skyløsninger.

Skylagring og analyse har to store fordeler. For det første åpne opp for muligheten for å samle og analysere store datasett uten store initielle investeringer og uten et stort og komplekst implementeringsprosjekt. I de fleste virksomheter har heller ikke IT-avdelingen riktig kompetanse til å gjennomføre et Big Data-prosjekt. Da er det hensiktmessig å kjøpe dette som en tjeneste fra en ekstern spesialisert partner.

3. Muligheter for datavisualisering

Dagens Business Intelligence-løsninger er relativt modne. Et Big Data-initiativ vil kreve nyere teknologi for datavisualisering. Brukerne kan selv relativt enkelt skape sin egen datakube. Fordi datamengdene er omfattende, må dataene visualiseres i ulike grafer, charts og heatmaps.

4. Virksomheten kan finne nye forretningsmuligheter

Det er disruptive endringer i de fleste industrier. Din evne til å forutse endringer i din industri kan være vital for bedriftens fremtidige konkurranseevne og overlevelse. Analyse av store mengder strukturerte og ustrukturerte data kan avdekke ny innsikt og gi idéer til nye forretningsområder og produkter det kan være verdt å ta en nærmere vurdering av. Tieto kan mer enn å levere teknologi og løsninger. Vi har også god innsikt i hvordan man tilnærmer seg disruptiv endring og kan hjelpe dere å finne og prioritere nye forretningsmuligheter gjennom bla Tietos unike co-creation prosess.

5. Gjør dine ansatte til data scientists

Data er ikke lenger bare nummer i en database. Store mengder ustrukturerte data som tekst, bilder, video og annet fra internett gir muligheter for å se nye sammenhenger. Teknologien er i dag relativt moden og du står overfor mange valg. En utfordring du kan møte på er mangelen på kvalifisert personell for å gjennomføre gode analyser. Nye visualiseringsprogramvarer med innebygde statistiske funksjonalitet gjør det nå enklere å skape en datadrevet virksomhet og gi flere nytte av dyp datainnsikt - rett og slett bli en datadrevet virksomhet. Legg til rette for at din virksomhet utvikler seg, og gjør transisjonen enklere med bruk av Tietos kompetanse og skyløsninger.

Kontakt oss for å høre mer om Big Data og analyse.

Share

Kontakt

Jonas Lantto
Senior Business Consultant, Customer Experience Management
+4792463564