Tieto Integrasjonsplattform - åpen, kraftfull og allsidig

Tieto Integrasjonsplattform er en kostnadseffektiv, åpen, kraftfull og allsidig integrasjonsplattform som understøtter systemintegrasjoner mellom ulike miljøer og tekniske løsninger, eksisterende såvel som nye.

Tieto Integrasjonsplattform

Tieto Integrasjonsplattform er svenske kommuners førstevalg når det gjelder valg av integrasjonspartner og de første norske avtalene er inngått sommeren 2016.

Løsningen benyttes i dag av:

 • Majoriteten av svenske kommuner
 • Syv landsting
 • Statlige myndigheter/bedrifter
 • Privat næringsliv

Plattformen er utviklet for å være enkel i bruk. Organisasjoner lærer raskt og det kreves ingen store investeringer i kompetanse eller andre løsninger. Plattformen består av maler som er satt sammen til ferdige løsninger uten avanserte programmeringskunnskaper.

Tieto Integrasjonsplattform hjelper virksomheter med å:

 • Lage en jevn fordeling informasjonsflyt mellom medarbeidere, prosesser og systemer
 • Sørge for at tilgang til informasjonskilder er åpne og tilgjengelige
 • Overvåke og optimalisere forbindelser til forretningssystemer
 • Minimere tilpasninger og behovet for konsulenttjenester i eksisterende systemer
 • Tilrettelegge for enkelt å tilby digitale innbyggertjenester
 • Aktivering av integrasjon innen områder som e-handel, arkivering, metadatalagring og identitetshåndtering
 • Koble sammen egne forretningssystemer
 • Integrere egne systemer med eksterne aktører som banker, offentlige etater og samarbeidspartnere
 • Samle statistikk og dokumentasjon av integrasjonsflyten i virksomheten

Åpen, kraftfull og allsidig

Tieto Integrasonsplattform leveres med åpen kode i alle prosesser og er utviklet med fokus på stabilitet, pålitelighet og høy ytelse. Grunnpakken inneholder komponenter og verktøyene som virksomheter trenger for å skape et stabilt integrasjonsmiljø.

Share