Proaktiv support og servicesenter

Servicesenter med ett enkelt kontaktpunkt og adgang til selvbetjening, gir din organisasjon solid kundestøtte for alle IT-tjenester. Kostnadseffektiviseringer gjennom synergier har direkte innvirkning på eierskapskostnad.

Selvbetjening og selvhjelpsfunksjoner i portalen gjør det enklere for sluttbrukeren å utføre oppgaver raskere og mer driftsikkert. Dette øker kundetilfredsheten og reduserer utgifter til vedlikehold og reparasjoner.

Et servicesenter som tar eierskap over alle saker, fra innlevering til løsning, gjør sluttbrukernes liv enklere. De har ett enkelt kontaktpunkt som løser de fleste sakene uten mellomledd. Dersom saken eskaleres, har servicesenteret fremdeles eierskap til den gjennom livssyklusen og sørger for at den ikke blir glemt eller sendes mellom ulike køer.

I den proaktive kundestøttemodellen, gjennom automatisering og analyse, reduseres antall hendelser som påvirker sluttbrukerne. Løsningen baseres på HMS på arbeidsplassen, inventarkontroll, analyser, rapportering og automatiserte funksjoner som kan påvirke mulige årsaker til hendelser før de skjer.

Et SIAM-kompatibelt (Service Integration And Management) servicesenter med flere leverandører, løser saker raskt med totalt ansvar. Dette øker ikke bare kundetilfredsheten, men sørger også for kontinuitet i virksomheten og holder kostbare arbeidsavbrudd på et minimumsnivå.

Share

Kontakt

Tore Wettre Andreassen
Director, Technology Services & Modernization, Norway
+4799093434
tore.wettreandreassen@tieto.com